Oficijelna Web prezentacija Javnog preduzeća RESAVSKA PEĆINA
AKTUELNO
  • NOVI SADRŽAJ ZA POSETIOCE „RESAVSKE PEĆINE“ – AVANTURA PARK
09:15

Kroz Resavsku Pećinu

Kroz Resavsku Pećinu

DVORANA SRASLIH STUBOVA

U prvoj dvorani nazvanoj „Dvorana sraslih stubova” ( Kolonada), prikazano je srastanje stalagmita i stalaktita. To su stubovi od kalcita žućkaste boje.

 

Galerija slika

 

 

DVORANA KOŠNICA

Druga dvorana je vrlo mala i dobila je ime „ Dvorna košnica“ zbog tri stalagmita koja podsećaju na stare košnice koje su bile pravljene od pruća i blata. U dvorani se nalaze dosta stalgmita i stalaktita od krečnjaka bele i žute boje.

Druga i treću dvoranu spaja hodnik u obliku kanala crvenih breča. Kod nas crvene breče postoje samo u ovoj pećini. U Evropi ima ih još u Finskoj odakle se i izvoze.

Galerija slika

 

PREDVORJE ISTORIJE

Treća dvorana je jako akustična i nazvana je „Predvorje istorije“ jer je u njoj pronadjen alat i ognjište pračoveka. U dvorani se nalaze  stalagmiti koje je prirode izvajala u obliku ljudskih figura nazvanih „Dečak sa šeširom“, Devojka sa pundjom“, „Pogubljeni starac“ i dva stalagmita nazvana„ Baba i deda“. U dvorani se nalazi i okamenjeni vodopad i pećinske zavese (draperije)  koje na udaru rukom daju različite zvukove, pa se zbog toga i nazivaju “Pećinske orgulje“.

.

Galerija slika

 

KRISTALNA DVORANA

Četvrta dvorana je „ Kristalna dvorana“ u kojoj se nalazi nakat od belog, žutog i crvenog kristala. Ovde se mogu naći dva stalaktita, nazvana “Obešeno jagnje“ i „Stopalo slona“, kao i udubljenje u zidu pećine, zatvoreno sraslim stalagmitima i stalagmitima u obliku rešetke, nazvano „Centralni zatvor“ ili „Kavez“. Dvorana je duga 250 metara i visoka 8 metara.

Četvrtu i petu dvoranu spaja hodnik u kom se sreću „Pećinske garsonjere“ sa udubljenjima i pregradjenim stubovima.

Interesntno je da u pećini, osim u nekim delovima, nije u potpunosti izvršen proces kristalizacije, pa se kristali još uvek formiraju, stvarajući nove ukrase.

 

Galerija slika

 

 

KONCERTNA DVORANA

Peta dvorana ima nekoliko naziva „ Koncertna dvorna“ jer je prostorna i veoma akustična „Centralna dvorna“ jer se nalazi u centru pećine i „Dvorna kipova“ jer po broju i lepoti ukrasa nadmašuje sve dvorne u pećini. U dvorani se nalazi stalagmit visok 12 metara nazvan „Kip majke sa detetom“. Ceo stalagmit je od crvenog dok su lica majke sa detetom od belog kristala. Ovaj stalagmit je ujedno i simbol Resavske pečine. U sredini dvorene nalazi se držeći stub Resavske pećine, stub na koji se cela pećina oslanja. Stub je širok 12 metara, visok 20 metara a sastavljen je od krečnjačkih blokova – „pršljenova“ sraslih „pećinskim draperijam“. “Pršljenovi“ pokazuju periode suše i vlage u pećini. Iza stepeništa kojim se dolazi u dvoranu iz predhodne nalazi se „okamenjeni vodopad“, a iznad njega 3 stalagmita nalik na minerale, od kojih je največi „Krivi toranj  u Pizi“. Iza stuba nalazi se stalagmit nazvan  „Pećinska svinga“ ili „pećinski ovan“ i korito nakadašnjih pećinskih jezera.

Dvorana je dugačka 60 metara, široka 40 metara i visoka 28 metara.

 

Galerija slika

 

 

 

BOBANOVA DVORANA

Šesta dvorana dobila je naziv „Bobanova dvorana“ po najmladjem speleologu koje prvi u nju zakoračio. Ovde možemo videti zid nazvan „Ćele kula“ na kome je priroda uklesala ukrase u obliku ljudskih lobanja. Zatim nekoliko stalagmita nazvanih „porodica Tarana“.Svakako najinteresantiji je „Suzanin stub“ od arogonita. On za svakih 1000 godina izraste 1 kubni centimetar. Interesantno je da on vodu koja mu je potrebna za gradnju ne dobija sa tavanice, več je upija na drugi način i sam se izgradjuje. Tu se nalazi i jedno pećinsko jezerce. Dvorana je duga 40 metara, široka 20 metara i visoka 30 metara.

Šestu i sedmu dvoranu spaja mala galerija nazvana „ menza“. U njoj se nalazi najlepši „okamenjeni vodopad“ u celoj pećini, čiji je gornji deo crvenog kristala, a ostali deo od belog kristala.

 

Galerija slika

 

 

KORALNI KANAL

Sedma dvorana nosi naziv „Koralni kanal“. Ova dvorana i nakit u njoj nastali su strujanjem vazduha što je jedinstven slučaj u svetu. Naime, leti iz pećine struji hladan vazduh, dok ulazi topao. Zimi je obrnuto, topliji vazduh struji iz pećine, a ulazi hladan.Samim tim kapljice vode koje padaju sa tavanice, vezuju za sebe čestice gline u vazduhu i lepe se po zidovima dvorane.Tako nastaje nakit nalik na korale. U ovoj dvorani možemo još videti stub od belog krečnjaka nazvan „Ćureći batak“, a u njgovom podnožiju priroda je u belom krečnjaku urezala ćurana sa raširenim repom. U nastavku „ Koralne dvorane“ nalazi se stalagmit i stalaktit koji rastu jedan prema drugom koji su nazvani „Ljubavni sastanak“ i stalagmit i stalaktiti koji su se u jednom trenutku dodirnuli nazavni su „ljubavni poljubac“

 

Galerija slika

 

 

 

BLATNA DVORANA

Osma je „Blatna dvorana“ nazvana po tome što je siromašna nakitom, a po zidovima se nalazi naslage gline.

Galerija slika

 

 

Poslednji unos

  • Manastir Manasija

    Manastir Manasija

  • Manastir Ravanica

    Manastir Ravanica

2014 Powered By AuthorOdržavanje