Oficijelna Web prezentacija Javnog preduzeća RESAVSKA PEĆINA
AKTUELNO
 • NOVI SADRŽAJ ZA POSETIOCE „RESAVSKE PEĆINE“ – AVANTURA PARK
09:15

Manastir Ravanica

Manastir Ravanica

Ukratko o Manastiru Ravanica.

Manastir Ravanica je manastir u Srbiji i nalazi se u podnožju Kučajskih planina, pored sela Senje kod Ćuprije. Ravanica je zadužbina kneza Lazara, koji je poginuo u bici na Kosovu na Vidovdan, 28. juna 1389.

Crkva je posvećena Vaznesenju Gospodnjem i ograđena je čvrstim odbrambenim zidom sa sedam kula. Ravanica je sagrađena između 1375. i 1377. godine, a freske su oslikane nekoliko godina pred Kosovsku bitku. Na ktitorskoj kompoziciji se, pored kneza Lazara nalazi i knjeginja Milica i njihovi sinovi Stefan i Vuk.

(Izvor Wikipedia)

Ukratko o Manastiru Ravanica.

Manastir Ravanica je manastir u Srbiji i nalazi se u podnožju Kučajskih planina, pored sela Senje kod Ćuprije. Ravanica je zadužbina kneza Lazara, koji je poginuo u bici na Kosovu na Vidovdan, 28. juna 1389.

Crkva je posvećena Vaznesenju Gospodnjem i ograđena je čvrstim odbrambenim zidom sa sedam kula. Ravanica je sagrađena između 1375. i 1377. godine, a freske su oslikane nekoliko godina pred Kosovsku bitku. Na ktitorskoj kompoziciji se, pored kneza Lazara nalazi i knjeginja Milica i njihovi sinovi Stefan i Vuk.

Po svojim arhitektonskim i likovnim obeležjima ravanička crkva predstavlja početak moravske škole. Crkva predstavlja originalno arhitektonsko rešenje nastalo spajanjem svetogorske tradicije trolisne osnove i modela upisanog krsta sa pet kupola, odomaćenog u vreme kralja Milutina. Trolisna osnova je postala uzor u daljem razvoju prostorne koncepcije hramova. Crkva je zidana naizmeničnim redovima kamena i opeke, ukrašena je keramoplastičnim dekorativnim elementima i bogatom reljefnom plastikom.

Istorija manastira

Istorija manastira

Na freskama, koje su ostale očuvane u oltarskom i glavnom unutrašnjem prostoru crkve, zapažaju se izvesne novine vezane za šeme u izboru tema i ciklusa (Veliki praznici, Hristova stradanja, Čuda i parabole), koje će postati pravilo u oslikavanju potonjih hramova Moravske Srbije. U kupolama su freske Hrista, Bogorodice, Anđela i proroka, u oltaru su predstave Hristovog stradanja i ovaploćenja, dok su u naosu ciklusi Velikih praznika, Čuda i jevanđelskih pripovesti kao i sveti ratnici i monasi. U samoj crkvi danas se nalaze mošti kneza Lazara.

Kao značajno središte duhovnog, kulturnog, književnog i umetničkog života Ravanica je uticala na nastanak više crkava i manastira, među kojima se ističu obližnji manastir Sisojevac i crkve u Petruškoj oblasti.

Do danas su sačuvane tri kule i deo severnog bedema, ali je za potrebe odbrane manastira podignutog u dolini sigurno bilo neophodno veliko i jako utvrđenje. U starim izvorima se pominje da je manastirska utvrda imala 7 pirgova, dok je jedan putopisac 1568. godine video svega 4 očuvane kule. U prvoj polovini 19. veka, 1829. godine, je unutar manastirskog kompleksa još uvek postojala velika trpezarija iz srednjeg veka, ali nje danas više nema.

(Izvor Wikipedia)

 

Mesto Senje
Opština Opština Ćuprija
Država   Srbija
Vrsta spomenika utvrđeni manastir
Vreme nastanka XV vek
Tip spomenika Spomenik kulture od izuzetnog značaja
Vlasnik Republika Srbija
Nadležna ustanova za zaštitu Zavod za zaшtitu spomenika kulture  Kragujevac

(Izvor Wikipedia)

 

 

Images

(Izvor Wikipedia)

Kontakt podaci:

Na nekih desetak kilometara od Ćuprije nalazi se Manastir Ravanica. Otvoren je za posete svaki dan.

 • Kontakt telefon: 035/ 434 – 596
 • Manasit je otvoren: od 10h do 16h
Prilikom posete obratiti pažnju na sledeće:
 • Odenuti prikladnu odeću
 • Ući u manastir čistog duha
 • Moliti se Bogu

Poslednji unos

 • Kroz Resavsku Pećinu

  Kroz Resavsku Pećinu

 • Manastir Manasija

  Manastir Manasija

2014 Powered By AuthorOdržavanje