Oficijelna Web prezentacija Javnog preduzeća RESAVSKA PEĆINA
AKTUELNO
  • NOVI SADRŽAJ ZA POSETIOCE „RESAVSKE PEĆINE“ – AVANTURA PARK
11:20

Sedma dvorana nosi naziv „Koralni kanal“. Ova dvorana i nakit u njoj nastali su strujanjem vazduha što je jedinstven slučaj u svetu. Naime, leti iz pećine struji hladan vazduh, dok ulazi topao. Zimi je obrnuto, topliji vazduh struji iz pećine, a ulazi hladan.Samim tim kapljice vode koje padaju sa tavanice, vezuju za sebe čestice gline u vazduhu i lepe se po zidovima dvorane.Tako nastaje nakit nalik na korale. U ovoj dvorani možemo još videti stub od belog krečnjaka nazvan „Ćureći batak“, a u njegovom podnožiju priroda je u belom krečnjaku urezala ćurana sa raširenim repom. U nastavku „ Koralne dvorane“ nalazi se stalagmit i stalaktit koji rastu jedan prema drugom koji su nazvani „Ljubavni sastanak“ i stalagmit i stalaktiti koji su se u jednom trenutku dodirnuli nazavni su „ljubavni poljubac“

2014 Powered By AuthorOdržavanje