Oficijelna Web prezentacija Javnog preduzeća RESAVSKA PEĆINA
AKTUELNO
  • NOVI SADRŽAJ ZA POSETIOCE „RESAVSKE PEĆINE“ – AVANTURA PARK
11:21

Peta dvorana ima nekoliko naziva „ Koncertna dvorna“ jer je prostorna i veoma akustična „Centralna dvorna“ jer se nalazi u centru pećine i „Dvorna kipova“ jer po broju i lepoti ukrasa nadmašuje sve dvorne u pećini. U dvorani se nalazi stalagmit visok 12 metara nazvan „Kip majke sa detetom“. Ceo stalagmit je od crvenog dok su lica majke sa detetom od belog kristala. Ovaj stalagmit je ujedno i simbol Resavske pečine. U sredini dvorene nalazi se držeći stub Resavske pećine, stub na koji se cela pećina oslanja. Stub je širok 12 metara, visok 20 metara a sastavljen je od krečnjačkih blokova – „pršljenova“ sraslih „pećinskim draperijam“. “Pršljenovi“ pokazuju periode suše i vlage u pećini. Iza stepeništa kojim se dolazi u dvoranu iz predhodne nalazi se „okamenjeni vodopad“, a iznad njega 3 stalagmita nalik na minerale, od kojih je največi „Krivi toranj  u Pizi“. Iza stuba nalazi se stalagmit nazvan  „Pećinska svinga“ ili „pećinski ovan“ i korito nakadašnjih pećinskih jezera.

Dvorana je dugačka 60 metara, široka 40 metara i visoka 28 metara.

2014 Powered By AuthorOdržavanje