RESAVSKA PEĆINA RADNO VREME CENE KONTAKT VESTI I OBAVEŠTENJA JAVNE NABAVKE

Obaveštenje za kućne ljubimce!

Poštovani, Ovom prilikom Vas obaveštavamo da je ulazak kućnih ljubimaca u SP „Resavska pećina“ zabranjen. Ova mera je uvedena radi zaštite zdravlja i sigurnosti svih posetilaca i osoblja u našem objektu, kao i zbog higijenskih razloga. Molimo vas da poštujete ovu zabranu te da svoje kućne ljubimce ne dovodite u naš objekt. Zahvaljujemo na razumijevanju. Srdačan pozdrav.

Sajt Resavske pećine je trenutno u izradi!

Vesti

Sufinansiranje zatvorenih područija.

29. marta u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarka Irena Vujović potpisala je ugovore sa upravljačima zaštićenih područja na teritoriji Republike Srbije, kojima su dodeljena sredstva za sufinansiranje Programa upravljanja zaštićenim područjima. Izdvojeno je 355 miliona dinara, a među 89 zaštićenih, našla su se i naša dva zaštićena dobra, SP Hidrokompleks „Lisine“ i SP „Resavska pećina“.

Poseti sajt Ministarstva.

“ČIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PROSTORA SP RESAVSKA PEĆINA“

Vodopad veliki buk.

U subotu 13. maja na zaštićenom prostoru Spomenika prirode „Resavska pećina“ održana je zajednička akcija “ČIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PROSTORA SP RESAVSKA PEĆINA“. Simbolična akcija predstavlja nastavak zajedničke saradnje naše dve institucije, UNICREDIT BANKE BEOGRAD i JP. „RESAVSKA PEĆINA“. Nakon uspešno završene akcije, usledili su obilasci SP „Resavska pećina“ i SP hidrokompleksa „Lisine“. Koristimo priliku da se još jednom zahvalimo UNICREDIT banci, na donacijama. Doniranim sredstvima urađena je sanacija platforme pored vodopada Veliki Buk, na Spomenku prirode hidrokompleks „Lisine“ , i rekonstruisan deo osvetljenja u Resavskoj pećini, projekati su zvršeni u 2022. godini. Zahvaljujemo se na podršci i želji da aktivno sarađujemo. Zahvalni smo na ovakvim danima, koji nam daju mogućnost da se uz akcije još bliže upoznamo i gradimo dboro tlo za novu saradnju i nove ideje..

Obaveštenja

Zatvoren put!

Obaveštenje za kućne ljubimce!

Poštovani sugrađani,

Obaveštavamo vas da i ove godine, na zaštićenim prostorima SP „Resavska pećina“ i SP „Lisine“, na lokalitetima za to predviđenim , možete uslužno iznajmiti tezge po ceni 500din/m² površne tezge ,(1000 dinara tezga po danu) , a u skladu sa odredbama Odluke o naknadama za korišćenje zaštićenih područja SP „Resavska opećina“ i SP „Lisine“ (SL. GL. Br.20, od 22. Juna 2022. godine). Napominjemo da postoje određena ograničenja u asortimanu proizvoda. Na navedenim prodajnim mestima možete prodavati autentične proizvode ovog kraja, a nikakao proizvode koje JP. „Resavska pećina“ ima u svojim prodajnim objektima. Svi zainteresovani, mogu se obratiti upravljaču, JP „Resavska pećina“, za sve potrebene informacije. na telefone 035/611110 i 063/1128258 SRDAČAN POZDRAV!!!

RADNO VREME RESAVSKE PEĆINE

Zimsko radno vreme:

08-16h uz pratnju vodiča.

Od 17h do 18:30h uz pratnju čuvara.

Letnje radno vreme:

09-17h uz pratnju vodiča.

Od 18h do 18:30h uz pratnju čuvara.

Cenovnik usluga JP"RESAVSKA PEĆINA" DESPOTOVAC

Cena ulaznica za Resavsku pećinu:

Za odrasle 500,00 dinara.
Za učenike 450,00 dinara.
Za decu do 7 godina starosti 50,00 dinara.
Usluga iznajmljivanja jakni 100,00 dinara.

Avantura park:

Odrasli 500,00 dinara.
Deca 300,00 dinara.

Cena ulaznica za vodopad Veliki buk:

Za odrasle 100,00 dinara.
Za decu od 8 do 18 godina starosti 50,00 dinara.

Korišćenje parkinga:

Za motorcikle 50,00 dinara dnevno.
Za automobile 100,00 dinara dnevno.
Za kombi vozila 300,00 dinara dnevno.
Za autobuse 500,00 dinara dnevno.
Za vozila veće visine od 1.3 metara 1000,00 dinara dnevno. (kamioni i dabldekeri)

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU


Javno preduzeće „Resavska pećina“ Despotovac, Upravljač Spomenikom prirode. „Resavska pećina“, i Spomeinkom prirode „Lisine“ saglasno članu 54.Zakona o zaštiti prirode („Sl.gl.RS“, 36/09), u cilju obezbeđivanja učešća javnosti,stavlja na uvid predlog:

1. Plana upravljanja Spomenik prirode „Resavska pećina“ za period 2024-2033 godine

2. Plana upravljanja Spomenik prirode „Lisine“ za period 2024-2033 godine

Javni uvid traje u periodu od 06.02.2024.do 06.03.2024. Materijal je dostupan u štampanom obliku u prostorijama Upravljača, Ul.Cerska br:3.Despotovac svakog radnog dana od 7-15.časova. Kao i u elektronskom obliku na sajtu upravljača www.resavskapecina.rs.

Prezentacija Planova i Javna rasprava će se održati 06.03.2024.godine u prostorijama JP. „Resavska pećina“ ulica Cerska 3, sa početkom u 12 časova.

JP. „ Resavska pećina“ poziva javnost da izvrši uvid u pomenute predloge Planova upravljanja i najkasnije do 06.03.2024.godine, dostavi mišljenje ,primedbe i predloge u pisanom obliku na adresu Upravljača: „JP „Resavska pećina“ ul: Cerska br:3, Despotovac,ili elektronskom poštom na adresu: resavskapecina@gmail.com Kontakt telefon upravljača je 035 611 110.

1. Plan upravljanja SP Resavska pećina 2024-2033 1.2.2024

Finansijski plan upravljanja SP Resavska pećina 2024-2033 1.2.2024

1. Plan upravljanja SP Lisine 2024-2033 1.2.2024

Finansijski plan upravljanja Lisine 2023-2032.godine

JAVNE NABAVKE


Odluka-za usvajanje plana-2024

Plan javnih nabavki -objavljen -03-02-2023

Kontakt

E-MAIL resavskapecina@gmail.com

TELEFON 035/611 110